Choicez > Choicez Spiritual > Coaching & Counseling > Reďncarnatietherapie
CHOICEZ . Coaching, Counseling & Training . Chantal van den Berg . Gediplomeerd Trainer & Coach, Gediplomeerd Reincarnatie & Regressietherapeut.
Lid Nederlandse Orde van Beroepscoaches . Beroepslid  NVRT . Copyright 2008 . KVK 30241072 . ABN 58 100 84 80

Webdesign: GSS
Veel gestelde vragen
We hebben de veelgestelde vragen, en antwoorden, voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op.

NB: Deze praktijk is aangesloten bij de NVRT, de Nederlandse Vereniging voor Reincarnatietherapeuten. De vereniging kent een beroepscode en een formeel tuchtrecht, waaraan ieder beroepslid is onderworpen. De therapeut heeft een gedegen meerjarige opleiding in reincarnatietherapie gevolgd met voldoende inzichten en technieken uit verwante en ondersteunende psychotherapeutische benaderingen, zoals de psychologie, psychopathologie, fysiologie, pathologie. De therapeut heeft daarnaast notie van de uitwerking van psychofarmaca en van drugs.

Vergoedingsmogelijkheden
Cliënten kunnen Regressie- en Reďncarnatietherapie geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen door:

- Vergoeding uit persoonsgebonden budget
- Vergoeding op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
- Werkgevers die uit preventieve overwegingen financiële bijdrage leveren aan de fysieke, emotionele en mentale gezondheidstoestand van personeel
- Aanvullende zorgverzekering


Overzicht zorgverzekeraars per 01-01-2010

Achmea Zorg: Groene Land/PWZ/Zilveren Kruis
Beter Af Plus Polis 2 ster             max. € 35,- per dag, max. € 175,- per jaar
Beter Af Plus Polis 3 stermax. € 35,- per dag, max. € 350,- per jaar
Beter Af Plus Polis 4 stermax. € 50,- per dag, max. € 500,- per jaar
 
Avéro Achmea
Startmax. € 35,- per dag, max. € 175,- per jaar
Start collectief verzekerdmax. € 35,- per dag. max. € 300,- per jaar
Extra max. € 35,- per dag, max. € 350,- per jaar
Extra collectief verzekerdmax. € 35,- per dag, max. € 475,- per jaar
 
Interpolis
ZorgActief Plus 2 sterrenmax. € 35,- per dag, max. € 175,- per jaar
ZorgActief Extra 3 sterrenmax. € 35,- per dag, max. € 350,- per jaar
ZorgActief Top 4 sterrenmax. € 50,- per dag, max. € 500,- per jaar
ZorgActief Collectievemax. € 35,- per dag, max. € 125,- per jaar
 
CZ
Basismax. € 30,- per dag, max. € 200,- per jaar
Ideaal Pakketmax. € 40,- per dag, max. € 230,- per jaar
Plusmax. € 40,- per dag, max. € 400,- per jaar
Topmax. € 40,- per dag, max. € 600,- per jaar
Supertopmax. € 50,- per dag, onbeperkt per jaar
Excellentmax. € 50,- per dag, onbeperkt per jaar
Jongerenmax. € 30,- per dag, max. € 200,- per jaar
50 Plusmax. € 40,- per dag, max. € 350,- per jaar
Gezinnenmax. € 40,- per dag, max. € 350,- per jaar
 
Delta Lloyd
Extramax. € 40,- per dag, max. € 250,- per jaar
Compleetmax. € 40,- per dag, max. € 500,- per jaar
Comfortmax. € 45,- per dag, max. € 1000,- per jaar
Topmax. € 50,- per dag, max. € 1500,- per jaar
 
Ohra
Aanvullend100%, max. € 250,- per jaar
Extra Aanvullend100%, max. € 500,- per jaar
Uitgebreid100%, max. € 750,- per jaar
Uitgebreid Vitaal100%, max. € 1000,- per jaar
Extra Uitgebreid100%, max. € 1000,- per jaar
Jongeren75%, max. € 250,- per jaar
 
FBTO
Module Alternatief € 500,-max. € 35,- per bezoek, max. 500,- per jaar
Module Alternatief € 750,-max. € 35,- per bezoek, max. 750,- per jaar
Let op: Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.Reincarnatietherapie gaat ervan uit dat de ziel naast ervaringen in het huidige leven ook ervaringen van voor dit leven bevat. Binnen de reincarnatietherapie werken we in verschillende ervaringsgebieden: het huidige leven, kindsdelen, geboorte, prenataal, conceptie, tussenbestaan en vorig leven.

Binnen deze verschillende gebieden richten we ons op trauma verwerking en het opheffen van de shock. Als een mens zich in een gevaarlijke situatie bevindt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verkrachtingen, dan geeft het lichaam automatisch impulsen af. Vechten of vluchten. Als je niet (meer) kunt vechten en vluchten is ook onmogelijk raak je in shock. Die shock duurt voort en is jaren na het trauma nog steeds actief. Dat de shock nog actief is merk je aan je reactie op bepaalde situaties en gebeurtenissen.

Waar het binnen de therapie om gaat is het opheffen van de shock en het door- en verwerken van het trauma, zodat het ervaren van de verbinding met jezelf en de wereld om je heen weer de basis kan vormen van waaruit je leeft.

Wat is reincarnatietherapie?

Reincarnatietherapie is een vorm van psychotherapie waarbij er vanuit gegaan wordt dat de mens een ziel heeft. Deze ziel bevat ervaringen uit verschillende levens. Doordat sommige ervaringen onverwerkt en / of onbegrepen zijn gebleven, stuurt de ziel telkens aan tot re-stimulatie. Ze wil afmaken wat niet af is. Heel maken wat gebroken is. Dit zorgt ervoor dat een bepaald probleem, zolang het niet opgelost, geintegreerd en begrepen wordt, zich blijft aandienen in je  leven. Telkens met een ander gezicht. Maar als je er beter naar kijkt, zie je dat het probleem dezelfde kern heeft. Hetzelfde thema.

Dit thema zal zich blijven aandienen totdat je er aandacht aan besteed, het wilt oplossen en begrijpen. Niet alleen het probleem en hoe je daarmee om kunt gaan. Maar ook hoe het tot stand gekomen is. Welke overtuigingen eraan te grondslag liggen en hoe je het probleem onbewust in stand houdt.

Doel van de therapie

Het doel van deze sessies is het herbeleven en het als nog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, zodat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen, en het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk wordt. Dit gebeurt op 4 manieren:

1. Het opsporen en verwerken van door schrik en shock ontstane onverwerkte ervaringen (trauma's).
2. Het opsporen en neutraliseren van kettingen van trauma's, door verschillende levens heen. Deze kettingen worden thema's genoemd. Het neutraliseren van de verstoring die optreedt binnen een bepaald, of bepaalde thema('s) zorgt ervoor dat je niet meer polair verbonden bent met het thema, maar dat het in balans is.
3. Het herstellen van door schrik en shock verbroken interne en externe verbindingen, zoals het eigen intellect, emoties, lichaam en spiritualiteit, maar ook andere mensen, de natuur, materie, cultuur en samenleving. 
4. Het ervaren van een complete verbinding met een ervaringsgebied (dus beide polen) versterkt je natuurlijke levenskracht. Dit vormt de basis vormt voor een gelukkig en zinvol leven.

Hoe werkt de therapie?

Tijdens deze sessies werken we voornamelijk met trance: een natuurlijke staat van bewustzijn die we tijdens een sessie versterken om zo ervaringen uit het (onder) bewustzijn te laten (her) beleven. Het versterken van de trance gaat via taal, emoties, gedachten en lichaamsgevoel.

Bij trance werken we met het elliptische bewustzijn, wat inhoudt dat je je op twee punten tegelijk kunt concentreren. Enerzijds weet je waar je bent en wat je doel is. Anderzijds richt je je op de ervaring uit je (onder)bewuste. Dit heeft als voordeel dat je je kunt richten op het ervaren en tegelijkertijd voelt en weet dat de controle bij jou ligt. Dit zorgt voor 'kwartjes momenten'. Je begrijpt dan hoe het probleem tot stand is gekomen, welke conclusies je eraan verbonden hebt in het verleden en je gaat inzien hoe die nu nog (beperkend) doorwerken in je leven.

Reďncarnatietherapie is 'gewoon' een therapie die zeer effectief is gebleken. Vaak zie je wel wat er mis is en wat je eraan zou kunnen doen. Aan zelfkennis ontbreekt het je niet. Toch is het moeilijk om bepaalde patronen te doorbreken. Voor veel mensen is alleen over je probleem praten niet genoeg. Het gaat om het ervaren, het inzicht gecombineerd met het buikgevoel. Het werkelijk begrijpen, mentaal, emotioneel, spiritueel en zelfs fysiek. Van het tot stand komen van je probleem tot het in stand houden ervan. Als je dat vanaf je oppervlakkigste oppervlakte tot je diepste diepte snapt, snap je ook dat het niet hoeft, dat je een keuze hebt.

Voor wie is de therapie geschikt?

Reincarnatie en regressietherapie zijn voor zeer veel mensen met uiteenlopende problemen een goede therapie gebleken. Reďncarnatietherapie achten wij minder geschikt voor psychisch zeer labiele mensen.

Werkt reincarnatietherapie ook als je niet in reincarnatie gelooft?
Ja. Ervaring heeft aangetoond dat er voor het slagen van de therapie geen geloof in reďncarnatie aanwezig hoeft te zijn.

Is reincarnatietherapie ook voor kinderen geschikt?
De therapie is zeer geschikt gebleken voor kinderen vanaf 4 jaar. Choicez werkt op dit moment (nog) niet met jonge kinderen maar er zijn genoeg therapeuten die dat wel doen. Kijk voor een goede therapeut op de site van de NVRT.
TIP
Schrijf je in voor het Choicez Magazine. Een magazine over lifestyle, carričre, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit.

Jouw artikel in het Choicez Magazine? Informeer hier naar de mogelijkheden.